A Reward for the best Thesis at the Arts Academies of Zuyd Maastricht

Winnaars scriptiekunst.org 2022

De jury bestaat uit vakmensen en kunstenaars van binnen en buiten Zuyd. Ook deze jaargang nodigden we een docent van één van de kunstacademies uit om in de jury te zetelen. Dit jaar verwelkomen we Marion Zwarts, docent binnen de architectuuropleidingen en voorzitter van verschillende examencommissies. Anne Geene en Arjan de Nooy - juryleden van het eerste uur - hebben de jury verlaten. We willen hen van harte bedanken voor de inspirerende gesprekken en het vele leeswerk deze afgelopen jaren. Hun plaats werd ingenomen door Laura Mudde en Annosh Urbanke. Daarnaast bestaat de jury uit Jasper Coppes, Marcel van der Klink, Ulrike Scholtes en Peter Missotten.

De Jury scriptiekunst.org 2022 heeft dit jaar besloten één hoofdprijs (een geschenkbon van 500 euro) en twee aanmoedigingsprijzen (een geschenkbon van 300 euro) uit te reiken. De winnende scriptie wordt in boekvorm uitgegeven.

De hoofdprijs gaat naar een scriptie die unaniem geloofd werd om haar perfecte balans tussen vorm en inhoud. We willen deze winnende scriptie graag in boekvorm - in beperkte oplage - uitgeven:

‘The adorning entities and I’ by Maureen Kortenbusch (Maastricht Institute of Arts - Design)

This thesis is both funny and thorough, a testimony to the personal artistic research of this young designer. It provides an appealing mix of personal anecdotes, relevant resources and enriching theories. Above all, it’s a compelling good read, in a rich English: "The thin spider legs tripled hastily over the palm of my hand. Finding his way over the fleshy crinkled soft squishy surface, creating the slightest sensation, alike the faint touch of a feather.”
Although the reader could wander off in this quite baroque paradise of a quest into the origin or ‘Genius Loci’ of objects,such as the ‘Baby Vulcano’, one never gets lost in this quite clear structure. The thesis is extremely well illustrated with personal, touching and consistent graphics. It all ends with a thorough compendium of all the resources and research material. Even this usually boring stuff brings a smile to one’s face, discovering for example that Fig.36 is an ‘Aquarelle, marker and ink pen drawing of “An unhurried caretaker” at 3 months of age.’
A s a self-acclaimed ‘adrift-minded oddball’ , the writer manages to raise some relevant and personal societal issues, within the context of a quest for a new ‘Mini-me’, meanwhile illustrating the relevance of the topic in question to the field and practice of the writer.


Daarnaast heeft de Jury scriptiekunst.org 2022 besloten twee aanmoedigingsprijzen uit te reiken:

‘Key Legends (the game) - Story telling en Gamification als sleutel tot het leren van een tweede taal’ van Jules Juriën (Maastricht Institute of Arts - Visuele Communicatie)
Op zoek naar een nieuw concept om een uitdagende taal - in deze Japans - aan te leren: dat is het onderzoek van de schrijver. Het visueel en inhoudelijk indrukwekkende resultaat is een uiterst grondig en zeer rijkelijk geïllustreerde scriptie die ook online te lezen is. Hier en daar schemert het klassieke kader - de opdracht - door, maar de zoektocht blijft gedetailleerd en persoonlijk genoeg om te blijven boeien. Het eindresultaat blijft verleidelijk, ook sluipt de bezorgdheid bij de jury binnen dat het aanleren van de ontwikkelde game misschien wel complexer is dan de taal zelf. Daaraan zou een scherpere kritische zelfreflectie verholpen hebben. Gelukkig sluit de thesis af met: ‘Voor andere (beeld)makers, taalliefhebbers of onderwijsexperts die een soortgelijk project willen uitvoeren, zou ik aanraden om te proberen theorie, praktijk en eigenzinnigheid naast elkaar te laten bestaan in het ondernemen.’
Dat kan de jury alleen maar beamen.


‘Pygmalion, of De Billen Van Het Beeld’ van David Roos (Toneelacademie - acteursopleiding)
Een uiterst virtuoze lecture performance, zowel in de uitvoering als in de taal. Dit is geen navelstaren maar een vlijmscherpe en goed gedocumenteerde mijmering op de schoonheid, verpakt in een ritmisch en zeer geestig betoog. Een zoektocht, die lijkt te beginnen met een vraag die nog niet bekend is en er in slaagt de toeschouwer mee te nemen en te blijven boeien. Een zinderende lecture performance is niet het ideale medium voor voetnoten die het referentiekader duidelijker zouden kunnen schetsen. Jammer dat die ook in de uitgeschreven tekst niet voorkomen: dat is een gemiste kans. Het is in de tekst niet altijd helder waar er geciteerd wordt of waar referenties naar verwijzen. Gelukkig is er wel een uitgebreide en relevante literatuurlijst opgenomen. Het referentiekader zelf is immers best indrukwekkend en slim aan mekaar gecomponeerd. Hierdoor werkt de lecture performance op verschillende niveaus: een zeer vermakelijke en strak georchestreerde performance voor de argeloze toeschouwer en - voor de doorwinterde kunstfilosofen onder ons - een rijke dwarreltocht langs relevante referenties over het thema van de schoonheid anderzijds. Hier staat schoonheid met de billen bloot.


SCRIPTIEKUNST.ORG 2022 JURY RAPPORT 14 oktober 2022

In 2022 werden 19 scripties ingestuurd, door studenten van de meeste kunstopleidingen. Dat is minder dan voorgaande jaren. Een opvallende afwezige was daarbij het conservatorium. Het is voor de organisatoren niet helder wat die grote fluctuaties in het aantal inzendingen veroorzaakt. Geraakt de oproep niet bij de student? Of verdwijnt de oproep ongelezen in een lawine van andere mails? Schat men de winstkans te klein in of worden studenten te weinig gestimuleerd om hun kans te wagen? Wat in ieder geval opvalt is dat er een groot verloop lijkt te zitten in de begeleidende docenten van de scripties.

Gelukkig blijft het algemene niveau behoorlijk hoog. Met name het basisniveau blijft erg degelijk - er zitten nauwelijks nog uitschieters naar onder bij. Dat maakt de taak van de jury boeiender, maar niet makkelijker.

Ook deze jaargang nodigden we een docent van één van de kunstacademies uit om in de jury te zetelen. Dit jaar verwelkomen we Marion Zwarts, docent binnen de architectuuropleidingen en voorzitter van verschillende examencommissies. Anne Geene en Arjan de Nooy - juryleden van het eerste uur - hebben de jury verlaten. We willen hen van harte bedanken voor de inspirerende gesprekken en het vele leeswerk deze afgelopen jaren. Hun plaats werd ingenomen door Laura Mudde en Annosh Urbanke. Daarnaast bestaat de jury uit Jasper Coppes, Marcel van der Klink, Ulrike Scholtes en Peter Missotten.

De jury liet zich graag verrassen door originele invalshoeken die gedragen worden door een grondig onderzoek vanuit een persoonlijke fascinatie. Welke nieuwe inzichten heeft de indiener tijdens het weven van het denklandschap verworven? Wat is er nu anders geworden, na de scriptie? En hoe betrekken ze de lezer - de buitenstaander - daarin? Wat raakt, verrast, ontroert of fascineert? Overschrijdt de scriptie de reguliere artistieke onderzoekspraktijk die sowieso in het vakgebied gehanteerd wordt? Is er een vakoverschrijdend meerwaarde voor de argeloze - maar geïnteresseerde - lezer?

Daarnaast speelt de vormgeving en de aansluiting op de eigen artistieke praktijk een belangrijke rol. Hier valt nog wat te winnen. Soms gaat de vormgeving niet verder dan gebruikelijke, generieke standaarden. Zo ontstaat een afstand tussen vorm en inhoud. Een eigen vormgeving kan zoveel meer bijdragen dan louter opsmuk. In een aantal scripties blijft het onduidelijk hoe de inzichten verworven binnen het scriptie onderzoek, de eigen artistieke praktijk veranderd of verrijkt hebben. De jury is met name benieuwd naar onderzoeken waarbij de artistieke praktijk de aanleiding is tot diepgravender onderzoek, nieuwe vragen oproept of conventionele onderwerpen vanuit de eigen maakpraktijk belicht. Het zou voor de beeldvorming helpen als studenten in hun scriptie een link naar de eigen artistieke praktijk legden - al was het maar met een link naar hun website, of enkele illustraties van eigen werk. Dat blijft jaar na jaar een aandachtspunt.

Soms schemert het ‘format’ van de opdracht door: zo doen we die dingen hier. Het is jammer als de studenten er niet in slagen (of de ruimte niet krijgen) om de gebruikelijke format naar de hand te zetten en om te vormen naar een persoonlijk aanvoelend onderzoek. Wat kan er binnen het kader? Waar mag het schuren tegen de verwachtingen? Waar vormt het kader een houvast en waar wordt het een belemmering? Hier ligt zowel voor studenten als voor de begeleiders en de opleidingen zelf, een boeiende uitdaging.

Het moet gezegd dat er ook binnen de kaders hoogstaande scripties worden gemaakt. Maar in die kaders lijkt door de jaren heen weinig evolutie te zitten. De jury mist daar echte uitschieters die nieuwe sporen van persoonlijk, artistiek onderzoek aanreiken en die het vakgebied op het spoor van nieuwe kaders zet.

Soms doet een spannende scriptie zichzelf de das om door niet helder te communiceren waar en hoe er geciteerd wordt, of waar de illustraties of muziekfragmenten vandaan komen. Hiermee zet een scriptie (maar ook een kunstwerk) zich buitenspel. Dat is jammer, omdat met een minimale inspanning er recht gedaan kan worden aan de creaties van voorgangers: schrijvers, componisten, musici en beeldende kunstenaars. Er is met name nog wat werk aan de ‘credits’ van de scriptie. Citeer gerust, maar doe het transparant en herkenbaar.De Jury scriptiekunst.org 2022 heeft dit jaar besloten één hoofdprijs (een geschenkbon van 500 euro) en twee aanmoedigingsprijzen (een geschenkbon van 300 euro) uit te reiken. De winnende scriptie wordt in boekvorm uitgegeven.

De hoofdprijs gaat naar een scriptie die unaniem geloofd werd om haar perfecte balans tussen vorm en inhoud. We willen deze winnende scriptie graag in boekvorm - in beperkte oplage - uitgeven:

‘The adorning entities and I’ by Maureen Kortenbusch (Maastricht Institute of Arts - Design)

This thesis is both funny and thorough, a testimony to the personal artistic research of this young designer. It provides an appealing mix of personal anecdotes, relevant resources and enriching theories. Above all, it’s a compelling good read, in a rich English: "The thin spider legs tripled hastily over the palm of my hand. Finding his way over the fleshy crinkled soft squishy surface, creating the slightest sensation, alike the faint touch of a feather.”
Although the reader could wander off in this quite baroque paradise of a quest into the origin or ‘Genius Loci’ of objects,such as the ‘Baby Vulcano’, one never gets lost in this quite clear structure. The thesis is extremely well illustrated with personal, touching and consistent graphics. It all ends with a thorough compendium of all the resources and research material. Even this usually boring stuff brings a smile to one’s face, discovering for example that Fig.36 is an ‘Aquarelle, marker and ink pen drawing of “An unhurried caretaker” at 3 months of age.’
A s a self-acclaimed ‘adrift-minded oddball’ , the writer manages to raise some relevant and personal societal issues, within the context of a quest for a new ‘Mini-me’, meanwhile illustrating the relevance of the topic in question to the field and practice of the writer.


Daarnaast heeft de Jury scriptiekunst.org 2022 besloten twee aanmoedigingsprijzen uit te reiken:

‘Key Legends (the game) - Story telling en Gamification als sleutel tot het leren van een tweede taal’ van Jules Juriën (Maastricht Institute of Arts - Visuele Communicatie)
Op zoek naar een nieuw concept om een uitdagende taal - in deze Japans - aan te leren: dat is het onderzoek van de schrijver. Het visueel en inhoudelijk indrukwekkende resultaat is een uiterst grondig en zeer rijkelijk geïllustreerde scriptie die ook online te lezen is. Hier en daar schemert het klassieke kader - de opdracht - door, maar de zoektocht blijft gedetailleerd en persoonlijk genoeg om te blijven boeien. Het eindresultaat blijft verleidelijk, ook sluipt de bezorgdheid bij de jury binnen dat het aanleren van de ontwikkelde game misschien wel complexer is dan de taal zelf. Daaraan zou een scherpere kritische zelfreflectie verholpen hebben. Gelukkig sluit de thesis af met: ‘Voor andere (beeld)makers, taalliefhebbers of onderwijsexperts die een soortgelijk project willen uitvoeren, zou ik aanraden om te proberen theorie, praktijk en eigenzinnigheid naast elkaar te laten bestaan in het ondernemen.’
Dat kan de jury alleen maar beamen.


‘Pygmalion, of De Billen Van Het Beeld’ van David Roos (Toneelacademie - acteursopleiding)
Een uiterst virtuoze lecture performance, zowel in de uitvoering als in de taal. Dit is geen navelstaren maar een vlijmscherpe en goed gedocumenteerde mijmering op de schoonheid, verpakt in een ritmisch en zeer geestig betoog. Een zoektocht, die lijkt te beginnen met een vraag die nog niet bekend is en er in slaagt de toeschouwer mee te nemen en te blijven boeien. Een zinderende lecture performance is niet het ideale medium voor voetnoten die het referentiekader duidelijker zouden kunnen schetsen. Jammer dat die ook in de uitgeschreven tekst niet voorkomen: dat is een gemiste kans. Het is in de tekst niet altijd helder waar er geciteerd wordt of waar referenties naar verwijzen. Gelukkig is er wel een uitgebreide en relevante literatuurlijst opgenomen. Het referentiekader zelf is immers best indrukwekkend en slim aan mekaar gecomponeerd. Hierdoor werkt de lecture performance op verschillende niveaus: een zeer vermakelijke en strak georchestreerde performance voor de argeloze toeschouwer en - voor de doorwinterde kunstfilosofen onder ons - een rijke dwarreltocht langs relevante referenties over het thema van de schoonheid anderzijds. Hier staat schoonheid met de billen bloot.

‘The adorning entities and I’ by Maureen Kortenbusch
‘Key Legends (the game) - Story telling en Gamification als sleutel tot het leren van een tweede taal’ van Jules Juriën
‘Pygmalion, of De Billen Van Het Beeld’ van David Roos
The winning thesis in a book: online pdf