A Reward for the best Thesis at the Arts Academies of Zuyd Maastricht
Dr. Marcel van der Klink

236x236_Marcel_van_der_Klink

is sinds augustus 2011 de lector van dit lectoraat. Zijn werk omvat het begeleiden van collega’s die onderzoek doen naar curriculumontwikkeling, innovatie en professionele ontwikkeling van docenten bij de opleidingen van Zuyd.

Daarnaast is hij als adviseur en programmamanager betrokken bij Zuyd-brede initiatieven, zoals het innovatieprogramma Zuyd Innoveert, de opzet van de Zuyd Onderwijskundige Expertise Community (ZOEC) en het Programma Basismodel dat zich richt op het ondersteunen van opleidingen bij het verbeteren van de studeerbaarheid van opleidingen. Het werk van Marcel en van het lectoraat concentreert zich binnen Zuyd. Daarnaast is hij extern actief als lid van de examencommissie Geneeskunde bij de UM, lid van de redactie van de Hoger Onderwijs Reeks, en als adviseur betrokken bij uiteenlopende innovaties bij onderwijsinstellingen in de regio.

Marcel studeerde andragogiek, differentiatie volwasseneneducatie, aan de Radboud Universiteit. In 1999 promoveerde hij op een studie naar opleiden op de werkplek aan de Universiteit Twente. Tot medio 2015 combineerde hij zijn lectorschap met een aanstelling aan de Open Universiteit waar hij onder meer universitair hoofddocent was bij het Centre for Learning Sciences and Technology.
Een overzicht van zijn belangrijkste publicaties is te vinden op scholar google.

http://www.zuyd.nl/over-zuyd/nieuws/inauguratie-marcel-van-der-klink-staat-in-teken-van-bekwaam-innoveren