A Reward for the best Thesis at the Arts Faculty of Zuyd Maastricht
Anne Geene

unknown

Anne Geene (Breda, 1983) begon haar studie fotografie aan de Koninklijke academie in Den Haag en deed haar eindexamen op Sint Joost Breda. Daarna deed ze de Master Photographic Studies aan de universiteit in Leiden. In 2014 won ze de ING Unseen Talent Award en haar werk is opgenomen in diverse collecties en privéverzamelingen. Aan de hand van foto’s onderzoekt, verzamelt, inventariseert, archiveert en ordent Anne Geene de wereld om haar heen. Later worden de vondsten geanalyseerd en gecatalogiseerd volgens een schijnbare logica. Schijnbaar, want haar interpretatie van de gegevens is strikt persoonlijk en een knipoog naar onze drang tot ordenen en weten.
annegeene.nl

Naast hun eigen werk werken Geene en De Nooy ook samen. Zo maakten ze als AAfotowerken bijvoorbeeld een project over de zestiende eeuwse bioloog Rembert Dodoens die het revolutionaire voorwerk deed voor Carl Linnaeus; hij sorteerde als eerste planten op uiterlijke kenmerken in plaats van op alfabet. Vervolgens namen ze de plantenfamilie die naar hem vernoemd werd, de Dodonaea, als uitgangspunt voor een nieuw onderzoek naar uiterlijke kenmerken. Ze maakten röntgenfoto’s, kweekten zaad op, maakten zoutdrukken, digitale montages en collages die we bundelden in een kleine publicatie. Het meest recente project is ‘Ornithology’, waarin aspecten uit de vogelwetenschap worden gecombineerd met bepaalde eigenschappen van fotografie, resulterend in een frisse kijk op zowel (vogel)wetenschap als fotografie. Het boek won de ‘Goldene Letter’ de prijs voor het mooiste boek van 2016, uitgereikt in Leipzig 2017.

unknown