A Reward for the best Thesis at the Arts Academies of Zuyd Maastricht

zuyd_logo

The thesis prize is founded by the two research centres of the Arts Academies Zuyd to encourage students to make theses (and/or documentations of artistic processes) that do justice to their own artistic practice. Too often, reflection within arts education falls back on semi scientific ideals of validity and objectivity. This removes critical reflexivity from artistic practice. The research centres TDA and AOK support theses, documentations, reflection and research within arts education that are relevant to artistic practice.

(english text below)

De wedstrijd SCRIPTIEKUNST is een initiatief van de beide lectoraten binnen de Kunstopleidingen van Zuyd: Technology Driven Art (Peter Missotten) en What Art Knows in de Kunsten (Ruth Benschop).

Op deze site kom je alles te weten over de wedstrijd SCRIPTIEKUNST die de lectoraten binnen de Kunstopleidingen van Zuyd jaarlijks organiseren voor de beste scriptie en/of documentatie van het eigen werk.
Doel is een originele en inspirerende aanpak van scripties binnen de Kunstopleidingen te stimuleren. Zo bouwen we ook een referentieplek op waar studenten en docenten, inspirerende voorbeelden van scripties binnen de bachelor- en masteropleidingen kunnen vinden. Ook een kritische reflectie op en documentatie van het eigen werk komt in aanmerking voor deze prijs.
Alle inzendingen worden getoetst op gedegenheid, originaliteit en diversiteit in de aanpak.
De jury bestaat uit vakmensen en kunstenaars van binnen en buiten Zuyd.

Naast de winnaar (die een geschenkbon van 500 euro wint) worden maximaal drie aanmoedigingsprijzen uitgereikt (met een geschenkbon van 300 euro)! De meest in het oog springende scriptie wordt integraal in boekvorm gepubliceerd.

De volgende inzenddatum voor de wedstrijd is 31 juli 2023 om 23u59 - voor scripties geschreven in het schooljaar 2022-23 binnen de kunstopleidingen van Zuyd.

Als student stuur je zelf je scriptie in.
Daarbij geef je de toestemming - als je wint - tot publicatie op deze site en/of publicatie in boekvorm op beperkte oplage (max. 300 ex die niet-commercieel verspreid worden binnen het kunstonderwijs). Enkel de winnende scripties worden openbaar gemaakt.


Ook documentatie van je eigen artistiek werk(proces) komt in aanmerking.
ZEND ZE IN, ZELFS ALS JE NIET HELEMAAL OVERTUIGD BENT DAT DE SCRIPTIE GEMAAKT IS 'ZOALS HET HOORT'.
Een goede scriptie is:
1. Origineel - een scriptie mag best buiten de lijntjes kleuren, zowel in vorm als inhoud. Daarbij draagt de vorm wezenlijk bij aan de originaliteit van het artistiek onderzoek (of de documentatie van eigen werk).
2. Gedegen - een scriptie baseert zich op grondig onderzoek en/of bronnenmateriaal
3. Persoonlijk - een scriptie is gelinkt aan je eigen praktijk en vertrekt vanuit een persoonlijke fascinatie

(Nederlandse tekst hierboven)
Thesis prize

Both research centres within the Arts Academies Zuyd have taken the initiative of organising a contest for the best thesis or documentation of work.
The contest is aimed at both bachelor- and master students.

The new deadline for the submission of your thesis written in 2022-23 within the Arts Academies of Zuyd is July 31, 2023.

 
On this site, you can find information about the contest for the best thesis and/or documentation of work, which will be organised annually by the Arts Academies Zuyd. The aim is to stimulate an original and inspiring approach to theses within the Arts Academies Zuyd. In this way, we also create a point of reference for students and lecturers within the Faculty to find inspiring examples of theses within the bachelor- and master programmes. Apart from the regular thesis, a critical reflection on or documentation of work can also be submitted.

All submissions will be tested for thoroughness, originality and diversity of approach. The jury will consist of professionals and artists from within and outside of Zuyd University of Applied Sciences.

The most exciting thesis will be awarded with a voucher of 500 euro and will be published as a book. A maximum of 3 outstanding theses wille be awarded with a voucher of 300 euro as an encouragement.
You can only submit your thesis or documentation on your own initiative.
By doing so you agree to the publication of your winning thesis on this site and/or as a book (which will be distributed non-commercially within the arts education Zuyd - max. some 300 ex.). Only winning theses will be made public.
The next deadline for submission is: July 31th 2022 (at 23u59) – for theses/documentations created in the school year 2021-22.

Also documents describing the way you make your art (in progress or not) can be submitted.
PLEASE FEEL FREE TO SUBMIT THEM, EVEN IF YOU DON'T FEEL OVERLY SURE ABOUT THEM....

A good thesis should/could be:
1. Original - an art thesis should allow itself to think outside of the box. Both in form and content, it should be original in its approach.
2. Thorough - an art thesis should be grounded in some form of thorough, artistic research and be based on a wide variety of resources.
3. Personal - an art thesis should be relevant for the art practice of the student/artist. It should originate in a personal fascination.scriptiefront verwondering
This contest is an initiative of the Research Centres at the Arts Academies Zuyd, Ruth Benschop and Peter Missotten.