A Reward for the best Thesis at the Arts Faculty of Zuyd Maastricht

zuyd_logo

The thesis prize is founded by the two research centres of the Faculty of Arts (Zuyd Hogeschool) to encourage students to make theses (and/or documentations of artistic processes) that do justice to their own artistic practice. Too often, reflection within arts education falls back on semi scientific ideals of validity and objectivity. This removes critical reflexivity from artistic practice. The research centres TDA and AOK support theses, documentations, reflection and research within arts education that are relevant to artistic practice.

(english text below)

De wedstrijd SCRIPTIEKUNST is een initiatief van de beide lectoraten binnen de Faculteit van de Kunsten van Hogeschool Zuyd: Technology Driven Art (Peter Missotten) en Openbaarheid en Autonomie in de Kunsten (Ruth Benschop).


Op deze site kom je alles te weten over de wedstrijd SCRIPTIEKUNST die de Faculteit van de Kunsten van Hogeschool Zuyd jaarlijks organiseert voor de beste scriptie en/of documentatie van het eigen werk.
Doel is een originele en inspirerende aanpak van scripties binnen de Faculteit van de Kunsten te stimuleren. Zo bouwen we ook een referentieplek op waar studenten en docenten, inspirerende voorbeelden van scripties binnen de bachelor- en masteropleidingen kunnen vinden. Ook een kritische reflectie op en documentatie van het eigen werk komt in aanmerking voor deze prijs.
Alle inzendingen worden getoetst op gedegenheid, originaliteit en diversiteit in de aanpak.
De jury bestaat uit vakmensen en kunstenaars van binnen en buiten Hogeschool Zuyd.

Maximaal vijf winnende laureaten onder de inzendingen krijgen elk een Apple iPad ter waarde van 500 euro! De meest in het oog springende scriptie wordt integraal in boekvorm gepubliceerd.
De volgende inzenddatum voor de wedstrijd is 15 juli 2022 om 23u59 - voor scripties geschreven in het schooljaar 2021-22.
Als student stuur je zelf je scriptie in.
Daarbij geef je de toestemming - als je een iPad wint - tot publicatie op deze site en/of publicatie in boekvorm op beperkte oplage (max. 300 ex die niet-commercieel verspreid worden binnen het kunstonderwijs). Enkel de winnende scripties worden openbaar gemaakt.


Ook documentatie van je eigen artistiek werk(proces) komt in aanmerking.
ZEND ZE IN, ZELFS ALS JE NIET HELEMAAL OVERTUIGD BENT DAT DE SCRIPTIE GEMAAKT IS 'ZOALS HET HOORT'.
Een goede scriptie is:
1. Origineel - een scriptie mag best buiten de lijntjes kleuren, zowel in vorm als inhoud. Daarbij draagt de vorm wezenlijk bij aan de originaliteit van het artistiek onderzoek (of de documentatie van eigen werk).
2. Gedegen - een scriptie baseert zich op grondig onderzoek en/of bronnenmateriaal.
3. Persoonlijk
- een scriptie is gelinkt aan je eigen praktijk en vertrekt vanuit een persoonlijke fascinatie

Scriptiekunst 2020
*** we have a winner ***

The strange year 2020 was definitely a good year for scriptiekunst.org. We had a surprisingly high turnout, both in numbers as in the quality and diversity of the submitted theses. We received a whopping 48 entries in the Scriptiekunst.org competition, almost doubling those of last year. 18 of these came from students in master programs. It’s encouraging that we received entries from almost every academy or track of the Zuyd art schools. Maybe indicative of the growing renown of the prize, was an entry by a student from Delft University, which we unfortunately could not consider. Although the number of theses is quite an imposing challenge for the jury, we hope this success will be continued in the coming years.

More than ever, we see a huge diversity in approaches towards artistic research and the writing (and styling) of a thesis: from personal process reports that prepare for a graduation project, to thorough documentations of finalized research. From explorative preparations for stage directions, to fundamental browsing through theoretical literature. From ego-documents on urgent issues in professional practice to whimsical texts focusing around seemingly random objects. That in itself is a good thing, as long as the chosen strategy of research proves to be appropriate for the chosen subject.


For the year 2019-20, the jury has decided to award one scriptiekunst.org 2020 award to
Lotte Hendriks ‘Een poepie laten ruiken’

The jury also decided to award three encouragement prizes to:
* Romy Moons ‘VUURWERK’
* Elisabeth Ott ‘TEMPLATES’
* Helen Svoboda ‘Vegetable Bass’ - An exploration of the partial series upon the double-bass through modes of vegetable-themed composition; a journey in soloistic development and extended technique.

You can read them here….

(Nederlandse tekst hierboven)
Thesis prize

Both research centres within the Faculty of the Arts have taken the initiative of organising a contest for the best thesis or documentation of work.
The contest is aimed at both bachelor- and master students.
 
On this site, you can find information about the contest for the best thesis and/or documentation of work, which will be organised annually by the Faculty of Arts. The aim is to stimulate an original and inspiring approach to theses within the Faculty of Arts of Zuyd. In this way, we also create a point of reference for students and lecturers within the Faculty to find inspiring examples of theses within the bachelor- and master programmes. Apart from the regular thesis, a critical reflection on or documentation of work can also be submitted.

All submissions will be tested for thoroughness, originality and diversity of approach. The jury will consist of professionals and artists from within and outside of Zuyd University of Applied Sciences.

A maximum of 5 participants will win an iPad of some 500 euro! The most exciting thesis will be published as a book.
You can only submit your thesis or documentation on your own initiative.
By doing so you agree to the publication of your winning thesis on this site and/or as a book (which will be distributed non-commercially within the arts education Zuyd - max. some 300 ex.). Only winning theses will be made public.
The next deadline for submission is: July 15th 2022 (at 23u59) – for theses/documentations created in the school year 2021-22.

Also documents describing the way you make your art (in progress or not) can be submitted.
PLEASE FEEL FREE TO SUBMIT THEM, EVEN IF YOU DON'T FEEL OVERLY SURE ABOUT THEM....

A good thesis should/could be:
1. Original - an art thesis should allow itself to think outside of the box. Both in form and content, it should be original in its approach.
2. Thorough - an art thesis should be based on a form of thorough, artistic research and be based a wide variety of resources.
3. Personal - an art thesis should be relevant for the art practice of the student/artist. It should originate in personal fascination of the artist.scriptiefront verwondering
This contest is an initiative of the Research Groups at the Arts Academies Zuyd, Ruth Benschop and Peter Missotten.