A Reward for the best Thesis at the Arts Faculty of Zuyd Maastricht

zuyd_logo

The thesis prize is founded by the two research centres of the Faculty of Arts (Zuyd Hogeschool) to encourage students to make theses (and/or documentations of artistic processes) that do justice to their own artistic practice. Too often, reflection within arts education falls back on semi scientific ideals of validity and objectivity. This removes critical reflexivity from artistic practice. The research centres TDA and AOK support theses, documentations, reflection and research within arts education that are relevant to artistic practice.

(english text below)

De wedstrijd SCRIPTIEKUNST is een initiatief van de beide lectoraten binnen de Faculteit van de Kunsten van Hogeschool Zuyd: Technology Driven Art (Peter Missotten) en Openbaarheid en Autonomie in de Kunsten (Ruth Benschop).

Nieuwe uiterste datum van indiening: 31 Juli 2022!


Op deze site kom je alles te weten over de wedstrijd SCRIPTIEKUNST die de Faculteit van de Kunsten van Hogeschool Zuyd jaarlijks organiseert voor de beste scriptie en/of documentatie van het eigen werk.
Doel is een originele en inspirerende aanpak van scripties binnen de Faculteit van de Kunsten te stimuleren. Zo bouwen we ook een referentieplek op waar studenten en docenten, inspirerende voorbeelden van scripties binnen de bachelor- en masteropleidingen kunnen vinden. Ook een kritische reflectie op en documentatie van het eigen werk komt in aanmerking voor deze prijs.
Alle inzendingen worden getoetst op gedegenheid, originaliteit en diversiteit in de aanpak.
De jury bestaat uit vakmensen en kunstenaars van binnen en buiten Hogeschool Zuyd.

Maximaal vijf winnende laureaten onder de inzendingen krijgen elk een Apple iPad ter waarde van 500 euro! De meest in het oog springende scriptie wordt integraal in boekvorm gepubliceerd.
De volgende inzenddatum voor de wedstrijd is 31 juli 2022 om 23u59 - voor scripties geschreven in het schooljaar 2021-22.
Als student stuur je zelf je scriptie in.
Daarbij geef je de toestemming - als je een iPad wint - tot publicatie op deze site en/of publicatie in boekvorm op beperkte oplage (max. 300 ex die niet-commercieel verspreid worden binnen het kunstonderwijs). Enkel de winnende scripties worden openbaar gemaakt.


Ook documentatie van je eigen artistiek werk(proces) komt in aanmerking.
ZEND ZE IN, ZELFS ALS JE NIET HELEMAAL OVERTUIGD BENT DAT DE SCRIPTIE GEMAAKT IS 'ZOALS HET HOORT'.
Een goede scriptie is:
1. Origineel - een scriptie mag best buiten de lijntjes kleuren, zowel in vorm als inhoud. Daarbij draagt de vorm wezenlijk bij aan de originaliteit van het artistiek onderzoek (of de documentatie van eigen werk).
2. Gedegen - een scriptie baseert zich op grondig onderzoek en/of bronnenmateriaal
3. Persoonlijk - een scriptie is gelinkt aan je eigen praktijk en vertrekt vanuit een persoonlijke fascinatie

Scriptiekunst 2021
*** we have a winner ***


We would like to announce the winners of Thesis Prize 2021, which is awarded annually by the Research Centre for Arts, Autonomy and the Public Sphere and the Research Centre Technology Driven Art.
A festive award ceremony is unfortunately once more not possible due to the Covid-19 restrictions, but we still look back on this year’s edition with great pleasure. We enjoyed the submitted theses, which were mostly of a high standard. We received submissions from almost all art courses at Zuyd, which means that all disciplines were again broadly represented this year.
Thank you again to all participants for submitting your work and making Scriptieprijs 2021 to a success!

From the 27 entries from the year 2020-2021, the jury has decided to award the Scriptiekunst.org prize 2021 to:

Daria Murashkina ‘SHAPES OF SINCERITY. Exploration of The Concept of Sincerity in the overview of Soviet Architecture’.


The jury also decided to award three encouragement prizes to:

The prize for a socially engaged art practice as a thesis goes to:
‘OMI WINKT’ van Leah Schulze. (Designopleiding Maastricht Institute of Arts)

The prize for an object as thesis goes to:
‘Nu pas leert ze dat topjes van ijspegels ook zacht kunnen zijn’ van Sarai Erkens (Part Time Docent&Regie opleiding Toneelacademie)

The prize for a medium as a thesis goes to:
‘Elke wolk heeft een naam’ van Finn Borath (Performance opleiding Toneelacademie Maastricht)


On behalf of the jury of Scriptiekunst.org we would like to congratulate you with your prize.

De jury scriptiekunst.org 2021 bestond uit:
Jasper Coppes, Anne Geene, Marcel van der Klink, Anna Luyten, Peter Missotten, Arjan de Nooy en Ulrike Scholtes


You can read them here….

(Nederlandse tekst hierboven)
Thesis prize

Both research centres within the Faculty of the Arts have taken the initiative of organising a contest for the best thesis or documentation of work.
The contest is aimed at both bachelor- and master students.

New deadline for submission of your thesis: July 31, 2022

 
On this site, you can find information about the contest for the best thesis and/or documentation of work, which will be organised annually by the Faculty of Arts. The aim is to stimulate an original and inspiring approach to theses within the Faculty of Arts of Zuyd. In this way, we also create a point of reference for students and lecturers within the Faculty to find inspiring examples of theses within the bachelor- and master programmes. Apart from the regular thesis, a critical reflection on or documentation of work can also be submitted.

All submissions will be tested for thoroughness, originality and diversity of approach. The jury will consist of professionals and artists from within and outside of Zuyd University of Applied Sciences.

A maximum of 5 participants will win an iPad of some 500 euro! The most exciting thesis will be published as a book.
You can only submit your thesis or documentation on your own initiative.
By doing so you agree to the publication of your winning thesis on this site and/or as a book (which will be distributed non-commercially within the arts education Zuyd - max. some 300 ex.). Only winning theses will be made public.
The next deadline for submission is: July 31th 2022 (at 23u59) – for theses/documentations created in the school year 2021-22.

Also documents describing the way you make your art (in progress or not) can be submitted.
PLEASE FEEL FREE TO SUBMIT THEM, EVEN IF YOU DON'T FEEL OVERLY SURE ABOUT THEM....

A good thesis should/could be:
1. Original - an art thesis should allow itself to think outside of the box. Both in form and content, it should be original in its approach.
2. Thorough - an art thesis should be grounded in some form of thorough, artistic research and be based on a wide variety of resources.
3. Personal - an art thesis should be relevant for the art practice of the student/artist. It should originate in a personal fascination.scriptiefront verwondering
This contest is an initiative of the Research Groups at the Arts Academies Zuyd, Ruth Benschop and Peter Missotten.