A Reward for the best Thesis at the Arts Academies of Zuyd Maastricht

Marion Zwarts


Marion Zwarts

Marion Zwarts – van der Meer is docent/referent en voorzitter van de examencommissie van diverse opleidingen van Zuyd. Met als achtergrond de Academie van Beeldende Kunsten en een doctoraal kunstgeschiedenis is zij werkzaam in de opleiding master architectuur en de master interieurarchitectuur.